Zákony, vyhlášky a nařízení vlády

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Novela nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání

Novela nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání

Nařízení vlády č. 354/2020 Sb., který se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.  …