Přehled školských předpisů

Přehled školských předpisů
Volební řád školské rady

Volební řád školské rady

V příloze zveřejňujeme nový Volební řád školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem. Volební řád byl schválen RZK dne 5. 3. 2012.