Různé

Různé
Ministerstvo vnitra zřizuje školám datové schránky

Ministerstvo vnitra zřizuje školám datové schránky

Na základě návrhu ministerstva vnitra byl novelizován zákon, kterým se mimo jiné zřizují datové schránky pro školy a školská zařízení.zřizuje školám a školským zařízením bezplatně datovou schránku orgánu veřejné moci, a to do 1. 7….