Různé

Různé
MŠMT prodlužuje funkční období členů školských rad

MŠMT prodlužuje funkční období členů školských rad

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy, kterým se prodlužuje funkční období členů školské rady. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020.