Stanovisko MŠMT k povinnosti jmenovat členem zkušební komise pro absolutorium odborníka z praxe