Přehled školských předpisů

Přehled školských předpisů
Opatření obecné povahy – Maturitní zkouška

Opatření obecné povahy – Maturitní zkouška

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-24873/2023-1 úpravu podmínek konání maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu roku 2024 pro cizince podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č….