Přehled školských předpisů

Přehled školských předpisů
Vyhláška o náležitostech dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Vyhláška o náležitostech dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Vyhláška č. 150/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Novelu vyhlášky naleznete…