Přehled školských předpisů

Přehled školských předpisů
Vyhláška o školním stravování

Vyhláška o školním stravování

Vyhláška č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021. Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.