Představení spolupráce škola – firma na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

5. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Olga Pastyříková
Představení spolupráce škola – firma na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

Dne 9. 10. 2019 hostila SŠNO Bystřice pod Hostýnem skupinu zahraničních expertů, kteří se v projektu Zlínského kraje The SENSE účastnili vzdělávací akce zaměřené na spolupráci škol se zaměstnavateli. Vzdělávání probíhalo ve dnech 8. – 10. 10. 2019 ve Zlíně a organizačně jej zajištovala společnost TREXIMA. 

Projekt SENSE (Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe), realizuje Zlínský kraj a společnost TREXIMA je místním partnerem. Cílem vzdělávací akce bylo představit partnerům z evropských zemí (Itálie, Rumunsko, Irsko, Velká Británie, Kypr a Česká republika) možnosti nastavení a formy spolupráce a partnerství mezi firmami a školami v rámci odborné přípravy žáků. Pro konkrétní ukázku fungování spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a firmami při poskytování odborného vzdělávání a přípravy byly společností TREXIMA vybrány SŠNO Bystřice pod Hostýnem a firma TON a.s. Bystřice pod Hostýnem.

Skupina účastníků, kterou tvořili učitelé, výchovní poradci a experti z oblasti kariérového poradenství a trhu práce, zahájila 9. 10. 2019 exkurzi v Bystřici pod Hostýnem prezentací školy na Lukášově vile, kterou vedla ředitelka školy Ing. Bc. Olga Pastyříková. Seznámila přítomné s uspořádáním, vzdělávací koncepcí, filozofií a vizí školy a především nastavením a formami spolupráce mezi školou a firmou TON a.s. v počátečním odborném vzdělávání a při rozvoji odborných kompetencí žáků.

Po přednášce a diskusi následovala prohlídka starých a nových dílen odborné praktické výuky, delegáti byli účastni výuky v odborné učebně CNC strojů.  Velký zájem vzbudily rukodělné dílny a představení práce žáků uměleckých oborů. Taktéž expozice soch zhotovených při letošním dřevařském sympóziu a jiné vystavené ukázky zručnosti žáků školy sklidily velký obdiv.  Poté se delegáti přesunuli do budovy teoretické výuky v ulici Holešovská na prohlídku prostor a vybavení školy. Zajímali se o pokročilé technologie, které se ve škole využívají při výuce a to konkrétně 3D tiskárny a CO2 laser.

Po prohlídce prostor školy následovala exkurze do společnosti TON a.s., která se školou úzce spolupracuje. V rámci exkurze měli zahraniční návštěvníci jedinečnou možnost sledovat mistry svého řemesla při výrobě židlí.

Velmi nás potěšilo ocenění zručnosti a umu našich žáků a pochvalné komentáře zahraničních účastníků projektu, že exkurze v naší škole a následně v partnerském podniku TON a. s. patřila k tomu nejzajímavějšímu, co v rámci projektu SENSE v ČR zažili.

Těšíme se na další spolupráci se společností TON a. s. Bystřice pod Hostýnem a společností TREXIMA s.r.o.