Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

2. červen 2022
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Výzva je určena na realizaci intenzivní podpory rozvoje dovedností v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzva „ Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ bude zaměřena na podporu prezenčních jazykových kurzů pro děti ve věku 6 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

Cílem této Výzvy je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Kurz může probíhat kdykoliv během dne.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM.

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí  01. 06. 2022 v 12:00. Žádost musí být podána nejpozději do 01. 07. 2022.

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš Masár (vyzvy.ukrajina@msmt.cz)
Telefon: 234 811 246 ( jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou)

Výzvu naleznete v souborech ke stažení.

 

Zdroj: MŠMT ČR