Přání ke Dni učitelů

27. březen 2023
Pedagogové
Autor/ka článku: Jana Cenková
Přání ke Dni učitelů

Vážené kolegyně a kolegové,

rok se s rokem sešel a my si připomínáme 431. výročí narození Učitele národů Jana Amose Komenského. Předcházející výročí se nesla v duchu překonávání epidemiologické krize, to loňské bylo výrazně ovlivněno válečnou situací na Ukrajině.

Tyto celospolečenské události měly a stále mají vliv také na Vaši učitelskou práci, která je nejen náročná a zodpovědná, ale k odbornosti a mnoha pracovním povinnostem vyžaduje také osobní angažovanost, nasazení, čas a sebeobětování.

Přijměte, prosím, za to všechno od nás veliké poděkování. Zároveň Vám přejeme ke Dni učitelů vše nejlepší, dobré zdraví, hodně sil a elánu do dalších pracovních týdnů.

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury
Mgr. Lubomír Doležel, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚZK