Přání ke Dni učitelů

27. březen 2020
Aktuality
Autor článku: Stanislav Minařík
Přání ke Dni učitelů

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé a všichni pracovníci ve školství,

letošní 28. březen, výročí narození Učitele národů – Jana Amose Komenského, si připomínáme v mimořádné a náročné situaci, která postihla nejen naši zemi, ale většinu míst světa. To, co se odehrává, má vliv na každého z nás, na celou společnost a logicky také na školství a vzdělávání.

Učitelská práce je nyní náročnější, jiná než dříve. Ze dne na den jste museli učinit pro mnohé mimořádný krok a okamžitě zareagovat na nový způsob výuky. Proto bych Vám o to více všem rád poděkoval za zodpovědnou a náročnou vzdělávací práci, kterou nejenom v těchto dnech pro děti děláte.

Zároveň bych také rád vyzval nejen Vás, ale i Vaše žáky a žákyně, abyste v této těžké situaci ocenili práci rodičů při vzdělávání svých dětí. Poděkování Vám i dalším pracovníkům školství patří také za všechny aktivity, které dobrovolně konáte pro zmírnění dopadů krize a pomoc druhým.

Přeji Vám všem především pevné zdraví a mnoho sil pro zvládnutí nadcházejících týdnů. Pracovníkům v dětských domovech obzvlášť.

Každá krize přináší omezení, zároveň však vytváří příležitost přehodnotit mnohé aspekty našich životů. Každá i tato krize jednou pomine a my zjistíme, že jsme se nejenom jako jednotlivci, ale jako společnost a lidstvo poučili  a budeme mít možnost tvořit lepší budoucnost pro nás a naše děti. Tak se pokusme tuto šanci nepromarnit.

 

S úctou,

 

Stanislav Minařík
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje