Praktické personální otázky a výzvy současné doby

31. březen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Praktické personální otázky a výzvy současné doby

Poslední setkání školních kariérových poradců Sborovny proběhlo v prostorách Expozice 21. budovy krajského úřadu Zlínského kraje ve středu 27. dubna 2022 s Mgr. Petr Otáhalem, MBA, LL.M., prezidentem Svazu personalistů České republiky proběhlo.

Cílem bylo setkání školních kariérových poradců a podpora vzájemné diskuze a sdílení informací tentokrát k tématu Okno do praxe personalisty pro kariérové poradce aneb Praktické personální otázky a výzvy současné doby.

Setkání se účastnily pedagogičtí pracovníci i odborná veřejnost, která má dosah na kariérové poradenství žákům základních a středních škol Zlínského kraje.

Při setkání jsme si přiblížili:

  • okruhy práce v HR a posun HR v hierarchii podniku,
  • výzvy současné personální práce,
  • vliv robotizace a digitalizace na lidské zdroje,
  • vztahy na pracovištích (firemní kultura, mezigenerační rozdíly atd.)
  • spolupráce firem se školami – praktické zkušenosti,
  • očekávání absolventů,
  • motivace zaměstnanců/učňů/žáků a benefity pro zaměstnance/učně/žáky.

V případě dotazů k platformě Sborovna neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.