Praktická příručka školního psychologa

10. leden 2022
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Praktická příručka školního psychologa

Díky spolupráci pěti školních psychologů působících na středních školách ve Zlínském kraji vznikla na konci roku 2021 publikace plná inspirací pro činnost těchto odborníků ve školních poradenských pracovištích. Příručka je zároveň jedním z výstupů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP).

Projekt KAP, který byl v  prosinci 2021 ukončen, řešil jako jedno ze svých klíčových témat také podporu společného vzdělávání a rámci této činnosti vytvořil v týmu odborníků Školskou inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK) na roky 2020-2021, která vymezila hlavní cíle na toto období. Jeho návrhová část kromě jiného stanovila cíle pro podporu školních poradenských pracovišť, a to jak z pohledu správného a efektivního fungování, tak zajištění jejich personálních potřeb.

K naplňování prvního z uvedených cílů přispívá právě vycházející brožura Praxe školního psychologa. „Domníváme se, že příručka může být užitečná nejen školním psychologům, kteří tuto práci vykonávají, ale též psychologům v poradnách a studentům psychologie. Jsou (v ní) ukázány segmenty terapeutické, poradenské a supervizní zkušenosti jednotlivých psychologů,“ uvádějí v její předmluvě autoři.

Druhý z výše uvedených cílů postupně začíná plnit nedávno spuštěná Databáze odborných pracovníků pro potřeby ŠPP na tomto portále. Do ní je stále možné se přihlásit prostřednictvím Zadávacího formuláře pro zápis do databáze.

Přestože projekt KAP již skončil, bude Zlínský kraj pokračovat v podpoře společného vzdělávání nejen v implementačním projektu IKAP II, ale také mnohými aktivitami v navazujícím projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III).

Další informace je možné získat na e-mailu radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz.

Soubory ke stažení