Pracovní porada vedoucích školních jídelen, školních jídelen – výdejen (říjen 2023)

25. září 2023
Školní stravování
Autor/ka článku: Vladimíra Říhová
Pracovní porada vedoucích školních jídelen, školních jídelen – výdejen (říjen 2023)

Pracovní porady vedoucích školních jídelen, školních jídelen – výdejen škol a školských zařízení všech zřizovatelů ve Zlínském kraji se uskuteční v měsíci říjnu. Na poradách budou prezentovat zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Zlínského inspektorátu České školní inspekce. Pracovní porady se budou týkat školního stravování.

Termíny a místa konání pracovních porad jsou uvedeny v pozvánce. 

Na porady se není třeba přihlašovat.