Pracovní listy k porozumění textu a nápravě čtení

25. únor 2020
Autor/ka článku: Jana Cenková
Pracovní listy k porozumění textu a nápravě čtení

Pracovní listy k nácviku porozumění čtenému textu a rozvíjení prostorové orientace pro 1. a 2. ročník ZŠ.

Úkoly jsou zaměřeny na získání a použití informace z textu, rozvoj čtení s porozuměním, rozvíjení pravolevé a prostorové orientace, rozvoj čtení s porozuměním při použití vlastní praktické zkušenosti dítěte.