Pracovní listy k nácviku porozumění čtenému textu a nápravě čtení

18. srpen 2021
Kabinety
Autor/ka článku: Jana Cenková
Pracovní listy k nácviku porozumění čtenému textu a nápravě čtení

K nácviku čtení s porozuměním je potřeba přistupovat trpělivě a v postupných krocích (slovo, krátká věta, krátký článek). Cvičebnice Čtení s porozuměním učí školáky formou pestrých cvičení zaměřit pozornost a naučit se číst s porozuměním. Současně cvičebnice posilují rozvoj slovní zásoby, která je mnohdy příčinou neporozumění textu. 

V první části listu žák za pomoci okénka a následného postřehování nacvičí jednotlivá slova, která jsou použita v následujícím textu. Čtení textu bude pak pro žáka jednodušší, protože některá slova, včetně těch nejobtížnějších, bude mít už ke čtení připravena. Text tedy přečte s menší námahou a více času mu zbude k porozumění obsahu. Další cvičení slouží k ověření, zda žák přečtenému textu dostatečně porozuměl. Poslední cvičení opět napomáhá k rozvoji čtenářských dovedností.

V souborech ke stažení níže jsou ukázky těchto pracovních listů. Celé cvičebnice pro 1. až 5. třídu najdete na webu www.chytry-skolak.cz v sekci Čtení s porozuměním.

 

Další pracovní listy jsou k dispozici na Metodickém portálu RVP.