Práce s diferencovanou třídou, zajímavé matematické úlohy, prověřování a hodnocení v matematice

16. duben 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jaroslava Kučová, Eva Pomykalová, Lubomír Sedláček
Práce s diferencovanou třídou, zajímavé matematické úlohy, prověřování a hodnocení v matematice

Práce s diferencovanou třídou, zajímavé matematické úlohy, prověřování a hodnocení v matematice – to vše bylo připraveno pro učitelky a učitele matematiky ze základních a středních škol na jejich třetím odděleném setkání.

V pořadí již třetí setkání Pedagogického kabinetu Matematika se uskutečnilo ve čtvrtek 21. března 2019 v prostorách budovy U15 Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Setkání proběhlo ve dvou přednáškových sálech odděleně pro sekci ZŠ a sekci SŠ a zúčastnilo se ho celkem 62 pedagogů ze základních a středních škol Zlínského kraje.

Pro učitele 1. stupně základních škol byl připraven program na téma Práce s diferencovanou třídou v matematice, které velmi zajímavě zpracovala a odpřednášela paní Mgr. Pavla Šoltésová, učitelka ze ZŠ Rosice, mimo jiné i autorka souboru diferencovaných pracovních listů zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti.

Účastníci získali náměty pro skupinovou práci, nepřeberné množství úloh a nápadů pro výuku. Zaujaly je zejména ukázky didaktických her, konkrétní případy diferenciace ve výuce i možné způsoby hodnocení. Některé aktivity si na vlastní kůži vyzkoušeli. Ocenili také možnost inspirativní a podnětné neformální diskuze.

Pro učitele matematiky středních škol byla nosným bodem programu přednáška s názvem Úlohy, které mám rád, kterou přednesl velmi erudovaný matematik, někdejší dlouholetý ředitel gymnázia v Jevíčku, autor učebnic, článků, sbírek úloh a významná osobnost českého gymnaziálního vzdělávání RNDr. Dag Hrubý. V úvodu pohovořil o vzdělávání a vzdělanosti v historickém kontextu, a poté okomentoval některé současné trendy vzdělávání na základních a středních školách v České republice.  Poukázal na problémy, které přinesla kurikulární reforma, a upozornil na rizika neoliberálního přístupu ke vzdělávání.

Zbývající část přednášky se již nesla v duchu matematiky a zajímavých matematických úloh. Vedle slavných úloh starověku (kvadratura kruhu, trisekce úhlu, reduplikace krychle) byly prezentovány úlohy z aritmetiky, algebry, matematické analýzy a geometrie, které vedou k hlubšímu porozumění danému problému a ukazují, jak spolu souvisí jednotlivé matematické disciplíny. Pozornost byla věnována také úlohám na určení extrémů s uvedením tzv. metody diskriminantu.

Druhá část programu nazvaná Kulatý stůl k prověřování a hodnocení v matematice byla věnována diskuzi účastníků a pozvaných hostů na dané téma. Diskutovala se zejména problematika techniky a četnosti prověřování získaných vědomostí a dovedností, a také možnosti a způsoby klasifikace.

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., RNDr. Eva Pomykalová a Mgr. Jaroslava Kučová,

za pedagogický kabinet Matematika

OPVVV logo.png