Využití grafických programů v práci pedagoga volného času

14. únor 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Využití grafických programů v práci pedagoga volného času

Srdečně Vás zveme na další setkání sekce Pedagogové volného času v platformě Sborovna, které se uskuteční v pondělí 7. března od 8 hodin ve Zlíně, v DDM Astra, Kotěrova 4395.

Tentokrát se budeme věnovat tématu Využití grafických programů v práci pedagoga volného času.

PROGRAM:

  • Zahájení a úvod, Veronika Malinová, vedoucí sekce Pedagogové volného času
  • Teoretická část práce s grafickým programem, Iva Vladíková, pedagog volného času DDM Astra Zlín
    Základní teoretické informace a registrace účastníků do grafickém programu Canva. Možnosti využití programu pro pedagogy volného času.
  • Praktická část práce s grafickým programem, Helena Hrbáčková, pedagog volného času DDM Astra Zlín
    Ukázka práce s grafickým programem. Individuální tvorba grafických projektů dle požadavků účastníků.
  • Diskuze a dotazy

Svou účast potvrďte, prosím, do  28. února 2022, prostřednictvím formuláře: Přihlášení

Setkání je určeno pedagogickým pracovníkům Zlínského kraje se zájmem se rozvíjet v nabízené oblasti a tématu setkání.

Účastnický poplatek se nehradí. Kapacita účasti je omezena.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna* je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

*Sborovna je místo pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Soubory ke stažení