Setkání zástupců ředitele středních škol

1. únor 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání zástupců ředitele středních škol

Úvodní setkání sekce Zástupci ředitele středních škol Zlínského kraje v platformě Sborovna se uskutečnilo on-line ve středu 23. února 2022 od 13 hodin.

Tématem prvního setkání zástupců ředitelů byla Revize školních vzdělávacích programů pod odborným vedením RNDr. Pavla Nezvala, který se dlouhodobě věnuje lektorské činnosti zejména ve specializačním studiu pro koordinátory ŠVP, funkčním studiu ředitelů a v oblasti řízení pedagogického procesu. Dále působí jako lektor v oblasti inkluze, strategického plánování, autoevaluace školy, budování klimatu školy, komunikace a vedení lidí.

Součástí programu setkání bylo i mapování potřeb, stanovení koncepce a směru chodu “Sborovny”.

V případě dotazů k aktivitě Sborovna neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Soubory ke stažení