Setkání školních psychologů

24. leden 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání školních psychologů

Ve středu 16. února 2022 od 8 hodin  proběhlo úvodní setkání sekce Školní psychologové v platformě Sborovna v prostředí MS Teams.

První setkání se věnovalo mapování potřeb školních psychologů, stanovením koncepce a směru chodu “Sborovny”.

PROGRAM:

  1. Zahájení, představení “Sborovny” a jejich cílů (A. Vorlová, metodička projektu IKAP II, A. Bernátková Vraštilová, vedoucí sekce Školních psychologů)
  2. Seznámení se v rámci pracovní skupiny – účastníci Sborovny
  3. Mapování aktuálních potřeb, témata pro další setkání pracovní skupiny
  4. Diskuze a dotazy – účastníci Sborovny

V případě dotazů  k setkávání se v  rámci aktivity Sborovna neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání