Pozvánka na setkání sekce Asistenti pedagoga

22. listopad 2021
Pedagogické kabinety IKAP/Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Pozvánka na setkání sekce Asistenti pedagoga

Sborovna v sekci pro asistenty pedagoga se sejde 7. prosince 2021 od 14 hodin.
POZOR změna místa. Setkání proběhne ve Zlíně, J. A. Bati 5520, 22. budova, místnost 224.

Setkání je určeno nejenom pro asistenty pedagoga, ale i další zájemce z pedagogických řad vzdělávající žáky s mentálním postižením a děti s autismem.

Tématem je Komunikace u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS

Zaměříme se na verbální a neverbální komunikaci u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS s Mgr., Bc. Zdeňkou Štikovou, sociální pedagog a speciální pedagog dětí předškolního věku. Lektorka současně představí strukturované učení a systém AAK a praktické ukázky didaktických pomůcek pro rozvoj komunikace, komunikační deníky a práce v systému VOKS

V průběhu setkání bude prostor na Vaše dotazy a diskuzi.

Kapacita účasti na setkání je 15 osob. Předpokládaná délka setkání 4 hodiny.

Účastnický poplatek se nehradí.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.