Setkání sekce Asistenti pedagoga

22. listopad 2021
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání sekce Asistenti pedagoga

Sborovna v sekci pro asistenty pedagoga proběhla  7. prosince 2021.

Setkání bylo určeno nejenom pro asistenty pedagoga, ale i další zájemce z pedagogických řad vzdělávající žáky s mentálním postižením a děti s autismem.

Tématem byla Komunikace u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS

Účastníci se zaměřili na verbální a neverbální komunikaci u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS pod vedením  Mgr., Bc. Zdeňky Štikové, sociální pedagog a speciální pedagog dětí předškolního věku. Lektorka současně představila strukturované učení a systém AAK. Vše bylo podpořeno praktickými ukázkami didaktických pomůcek pro rozvoj komunikace, komunikační deníky a práce v systému VOKS.

V průběhu setkání byl prostor na  dotazy a diskuzi.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.