Pozvánka na setkání Sborovny sekce Školská poradenská zařízení

5. leden 2022
Pedagogické kabinety IKAP/Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Pozvánka na setkání Sborovny sekce Školská poradenská zařízení

Srdečně Vás zveme na setkání odborných pracovníků školských poradenských zařízení, které se uskuteční v náhradním termínu, v pátek 28. ledna 2022 od 10:30 hodin ve Zlíně, Kvítková, Klub seniorů.

Omlouváme se za přesun termínu, původně plánovaný termín byl plánován na 21. ledna 2022.

Cílem tohoto setkání bude rozšířit a doplnit si informace o revizním pracovišti. Vyslechnout příklady dobré praxe – co se osvědčilo, co nikoliv. Jaké kauzy revizní pracoviště řeší a sdělení podstatných faktů z revizí (závěry zpráv z vyšetření, posouzení speciálních vzdělávacích potřeb, doporučení podpůrných opatření, aj.).

 PROGRAM

  1. Zahájení, seznámení s programem setkání
  2. Revizní pracoviště – jeho funkce, řešené kauzy, příklady dobré praxe, postřehy z revizí
  3. Společná diskuse k tématu a dotazy
  4. Téma pro další setkání pracovní skupiny
  5. Ukončení

Účastnický poplatek se nehradí. Předpokládaná délka setkání 4 hodiny. Občerstvení zajištěno.

Kapacita účasti je omezena.

Svou účast potvrďte do 17. ledna 2022 prostřednictvím formuláře: Přihlášení

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení