Setkání Sborovny sekce Školská poradenská zařízení

5. leden 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání Sborovny sekce Školská poradenská zařízení

V pátek 28. ledna 2022  proběhlo ve Zlíně setkání odborných pracovníků školských poradenských zařízení.

Cílem tohoto setkání bylo rozšířit a doplnit si informace o revizním pracovišti. Vyslechnout příklady dobré praxe – co se osvědčilo, co nikoliv. Jaké kauzy revizní pracoviště řeší a sdělení podstatných faktů z revizí (závěry zpráv z vyšetření, posouzení speciálních vzdělávacích potřeb, doporučení podpůrných opatření, aj.).

 PROGRAM

  1. Zahájení, seznámení s programem setkání
  2. Revizní pracoviště – jeho funkce, řešené kauzy, příklady dobré praxe, postřehy z revizí
  3. Společná diskuse k tématu a dotazy
  4. Téma pro další setkání pracovní skupiny
  5. Ukončení

V případě dotazů k výstupům ze setkání neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.