Setkání Sborovny sekce Pedagogové volného času

21. říjen 2021
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání Sborovny sekce Pedagogové volného času

Tématem posledního setkání  sekce pro pedagogy volného času bylo využití 3D tiskáren v práci pedagogů volného času v DDM a SVČ. 

Setkání proběhlo v pátek 3. prosince 2021 v DDM Astra – Tyršovo nábřeží ve Zlíně.

Účastníci získali teoretické poznatky o 3D tiskárnách a funkci 3D tiskárny.  Seznámili se s možnostmi nastavení 3D tisku až po projekty, které lze realizovat v SVČ a DDM. V rámci setkání byl předveden reálný tisk. Vytištěné modely si účastníci odnesli domů.

PROGRAM:

  • Zahájení a úvod, Malinová, vedoucí sekce Pedagogové volného času
  • Využití 3D tiskáren v práci pedagogů volného času v DDM a SVČ, Dudík, pedagog, metodik a koordinátor ICT, lektor technických zájmových útvarů, MIE Expert, lektor SYPO programů pro Zlínský kraj,
  • Diskuze a dotazy, účastníci Sborovny

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení