Pozvánka na konferenci Strategie 2030+

20. říjen 2021
Management
Autor/ka článku: MŠMT
Pozvánka na konferenci Strategie 2030+

MŠMT pořádá výroční konferenci k ročnímu fungování Strategie 2030+.Tvorba tohoto klíčového dokumentu pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky trvala bezmála dva roky. Na on-line  výroční konferenci a panelové diskuzi s odbornou veřejností se bude debatovat o realizaci opatření k modernizaci školství.

Jak bude konference probíhat?

Termín konference: 4. 11. 2021 od 9.00 do 16.15 hodin.

Konference a panelová diskuze se zástupci odborníků proběhne on-line. Bude vysílána v tomto odkazu přes kanál YouTube.

Dotazy bude možné pokládat v průběhu konference. Pro vstup do diskuze je nutné se přihlásit skrze formulář na www.edu.cz.

Program konference Strategie 2030+

9:00 Zahájení
9:10 – 9:30 Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy
9:30 – 9:50 prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., pedagog, sociolog Fakulta sociálních věd UK

*Odborné bloky proběhnou ve schématu: prezentace realizátorů a panelová diskuze odborníků

9:50 – 10:35
Blok 1: Podpora a řízení škol, střední článek a obřemenění škol
Mgr. Jaromír Beran, ředitel odboru vzdělávací politiky

10:40 – 11:25
Blok 2: Revize RVP ZV a metodická podpora školám

PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže

11:30 – 12:15
Blok 3: Příprava a podpora učitelů
Mgr. Jakub Drbohlav, zástupce ředitele odboru řízení regionálního školství

oběd

12:45 – 13:30
Blok 4: Inovace oborové soustavy
Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání

13:35 – 14:20
Blok 5: Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech
Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení regionálního školství

14:25 – 15:10
Blok 6: Podpora předškolního vzdělávání
PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže

15:15 – 16:00
Indikátorová soustava a rezortní výzkum
Mgr. Lukáš Seifert, zástupce ředitele odboru vzdělávací politiky

16:00 – 16:15
Diskuze a závěr

Konferencí a panelovými diskuzemi bude provázet: PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT.

 

Zdroj: MŠMT