Pozvánka na konferenci projektu Kraje pro bezpečný internet

16. leden 2020
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Radim Sukop
Pozvánka na konferenci projektu Kraje pro bezpečný internet

Přijměte pozvání na konferenci v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, která se uskuteční 10. února 2020 v Praze.

Konference je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky.

Předběžný program:
1. Konferenci zahájí zástupce vedení resortu Ministerstva vnitra a státní tajemnice pro evropské
záležitosti na Úřadu vlády ČR
2. Prevence kybernetické kriminality z pohledu Ministerstva vnitra ČR
3. Aktivity projektu Kraje pro bezpečný internet (představení videospotů Pozor na
kyberprostor)
4. Aktivity CZ.NIC v oblasti el. bezpečnosti
5. Stav kybernetické kriminality v ČR (zástupci Policie ČR)
6. Vzdělávací aktivity NÚKIB
7. Společný projekt Policie ČR a ČSOB v oblasti el. bezpečnosti
8. Představení dalších aktivit v oblasti prevence kyberkriminality

Registrace:
Na konferenci je nutné se předem zaregistrovat. Registrace na konferenci probíhá na e-mailu
casarova.l@kr-vysocina.cz. Z organizačních důvodů je nezbytné v rámci registrace uvést jméno,
příjmení, organizaci a číslo občanského průkazu (z důvodu konání konference v prostorách
Ministerstva vnitra).
Registrace bude ukončena 4. února 2020.

Akce je bezúplatná.