Pozvánka na Josefské sympozium

3. březen 2020
Autor/ka článku: Jarmila Grunerová
Pozvánka na Josefské sympozium

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s Vás zve na 11. ročník Josefského sympozia, které se uskuteční v termínu 19. – 20. 3. 2020 na Zámku Křtiny. Záměrem Josefského sympozia, podobně jako v předchozích ročnících, je otevřít diskusi o vážných i méně vážných tématech, propojit lidi různých oborů a prožít společně sdílené zážitky v mezigeneračním setkání napříč časem života.

Propojit v diskusi minulost, přítomnost a budoucnost. Vytvořit mezinárodní a multiprofesní prostor otevřeného dialogu s možností sdílet nové zkušenosti a soudobé trendy do praxe pomáhajících profesí.

Josefské sympozium nabízí pohled na závažné problémy naší doby pohledem starší a mladší generace. Napomáhá zvyšovat dovednost porozumět „jazyku a vyjadřování“ osob různého věku a odlišné profesní kvalifikace, odbornosti a specializace. Lektoři a přednášející s aktivním zapojením všech účastníků představují různé profesní přístupy, metody a možnosti při práci s lidmi při řešení složitých a krizových situací, jenž svými dopady ohrožují a silně ovlivňují jednotlivce, rodiny a celou společnost.

Josefské sympozium vytváří prostor pro otevřený dialog a širší diskusi mezi právníky, psychology, zdravotníky, pedagogy a lidmi z jiných oborů k tématům právo, pravda, spravedlnost, veřejná a osobní odpovědnost v kontextu rodiny jakožto základní sociální buňky společnosti a rodinných vztahů. Zamýšlí se nad proměnami těchto společenských atributů v čase posledního desetiletí.

Společně budeme hledat odpovědi na otázku „Co ještě můžeme dnes, zítra a v našem čase udělat, abychom vytvořili pro nás a naše děti a vnuky svět naplněný porozuměním, pochopením, pokojem a smírem?“

Podívejte se na vloženou videopozvánku, on-line přihlášku a podrobný program naleznete na webových stránkách www.josefske-sympozium.eu.