Přihlášení na Ekologickou olympiádu středoškoláků – POZASTAVENO

8. září 2020
Soutěže a olympiády
Autor článku: Radka Brtišová
Přihlášení na Ekologickou olympiádu středoškoláků – POZASTAVENO

Podzimní termín Krajského kola ekologické olympiády je zrušen na základě doporučení Krajské hygienické stanice. Zvažujeme náhradní jarní termín, o kterém Vás budeme včas informovat.

Bc. Radka Brtišová – koordinátor EO ve Zlínském kraji
Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole
Tel. 733 312 712
http://www.prokrajinu.eu