Diagnostika v kariérovém poradenství

21. leden 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová

Setkání sekce Kariérové poradenství Sborovny se uskutečnilo  v úterý 15. února 2022 od 14 hodin prostřednictvím MS Teams.

Pro žáky se blíží období finálního rozhodnutí kam dále směrovat své kroky. Mnozí již mají svou cestu vybranou, ale mnoho z nich ještě stále neví, kterým směrem se vydat, která cesta pro ně bude vhodná. A právě nyní, více než kdy jindy, jim mohou být kariéroví poradci nápomocni. Abychom jim v tomto nelehkém úkolu pomohli, oslovili jsme odbornici Sylvii Navarou, která představí základní i pokročilé metody diagnostiky kariérového poradenství.

Hlavním cílem setkání bylo přiblížení diagnostických metod a technik, které lze prakticky využít při práci s žáky. Zaměřili se zejména na metody, využitelné i v krátkodobém horizontu. Bylo představeno hned několik metod a účastníci měli příležitost si některé vyzkoušet, a s jinými se seznámili na příkladech. Sdílení, zkušeností s metodami a příkladů dobré praxe, napovědělo o jejich efektivnosti.

PROGRAM:

  1. Zahájení a úvod, J. Krausová, vedoucí sekce Kariérové poradenství
  2. Novinky z Centra kariérového poradenství, M. Müllerová, metodička klíčových aktivit projektu IKAP II
  3. Šetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji – vybrané výstupy a doporučení,
    K. Hašková, specialistka Centra kariérového poradenství
  4. Seznámení s metodami a technikami diagnostiky v kariérovém poradenství (Hollandův test profesní orientace, test Motivace k práci, metoda využití Projektivních karet, cvičení na Hodnoty a kvality a cvičení Temperamentových predispozic pro povolání),
    PhDr. Sylvie Navarová, psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka a koučka
  5. Shrnutí a diskuze

Setkání je určeno všem pedagogickým pracovníkům i širší odborné veřejnosti z oblasti kariérového poradenství poskytovaného dětem a žákům ve Zlínském kraji. Účastnický poplatek se nehradí.

V případě dotazů k možnostem setkávání se v rámci Sborovny neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání