Pozdrav radní pro oblast kultury a školství

25. listopad 2020
Management
Autor/ka článku: Zuzana Fišerová
Pozdrav radní pro oblast kultury a školství

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, všichni pracovníci regionálního školství, žáci, studenti,

dovolte mi, abych Vás touto cestou v první řadě pozdravila a  popřála vám všem v dnešních  dnech, které zkoušejí celou společnost, úspěšné zvládnutí všech situací, které školství v tuto dobu provázejí.

V mém funkčním období se budu zabývat všemi oblastmi  školství, nejenom  těmi, které se dotýkají  výkonu zřizovatelských funkcí kraje.  Pokud budete cítit potřebu mi něco sdělit nebo se se mnou podělit o Váš názor, budu tomu ráda. Můžete k tomu využít, mimo běžných způsobů komunikace, rovněž mou nově zřízenou poštovní schránku na tomto portále radni@zkola.cz.

Věřím, že budu mít v tomto volebním období dost příležitostí se potkat s některými z Vás osobně, případně se seznámit se zajímavými projekty a nápady.

 

V tuto chvíli Vám všem přeji pevné zdraví a hezké dny.

 

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
členka rady ZK pro oblast kultury a školství