Požární ochrana očima dětí a mládeže

15. leden 2024
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Požární ochrana očima dětí a mládeže

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje 50. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Tato výtvarná, literární a digitálně-technologická soutěž má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2023/2024.  Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

Novinkou pro letošní ročník je v rámci literární části přidání kategorie CX, kde se jedná o komiksové provedení. Dále v části DT je přidána kategorie DT3 – počítačová modelace.