Portál Math4U – středoškolská matematika atraktivně pro učitele i žáky

23. srpen 2021
Matematika
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Portál Math4U – středoškolská matematika atraktivně pro učitele i žáky

Díky portálu Math4U si učitelky a učitelé připraví za pár minut nové písemky a interaktivní testy z databáze 4 200 otázek a zaujmou třídu některou ze 150 připravených tréninkových her. Žákyním a žákům zase nabízí originální aplikaci pro procvičování matematiky na mobilu nebo tabletu, kdykoliv a kdekoliv. Navíc zdarma, s poutavou grafikou a ve čtyřech jazycích.

Portál je rozdělen do tří částí – STUDENT, UČITEL a TŘÍDA.

Část STUDENT obsahuje aplikace Math4Student a Math4Student Easy. V aplikaci Math4Student si mohou studenti dle vlastních požadavků nechat vygenerovat interaktivní HTML test z připravených cca 4 200 úloh rozdělených do 12 tematických oblastí a 56 podoblastí pokrývajících celou matematiku střední školy. Nová aplikace Math4Student Easy obsahuje pouze úlohy, které se dají řešit bez použití tužky a papíru a je primárně připravena pro mobily a tablety.

Aplikace Math4Teacher v části UČITEL vám umožní vyrobit si interaktivní test v PDF formátu nebo písemku přímo připravenou pro tisk. Otázky vybíráte ze stejné databáze úloh, s níž pracuje i aplikace Math4Student.

V části TŘÍDA najdete knihovnu Math4Class se 150 párovacími a tabulkovými kvízy pro zábavné procvičování ve třídě i doma. Všechny  hry jsou už k dispozici v 5 jazycích – češtině, angličtině, slovenštině, polštině a španělštině.

Příklady, které jsou zařazeny v databázi 4 200 otázek, pokrývají celé učivo střední školy včetně nadstavbových témat, jako jsou komplexní čísla nebo diferenciální a integrální počet. Učivo je rozděleno do 12 tematický oblastí. Každá z oblastí je dále členěna na podoblasti. Každá podoblast má tři části (označené jako levely A, B, C). V části A je zařazeno učivo, kterým se obvykle dané téma ve škole zahajuje, v části B učivo navazující a v části C pak další buď navazující, nebo nepovinné učivo. Levely neznamenají obtížnost!

Jako příklad uveďme téma Tělesa a jejich objemy a povrchy.

A – obsahuje výpočty objemů a povrchů krychle a kvádru

B – obsahuje výpočty objemů a povrchů kužele, válce, koule, trojbokého a čtyřbokého hranolu a trojbokého a čtyřbokého jehlanu

C – obsahuje výpočty objemů a povrchů komolého jehlanu, komolého kužele, šestibokého hranolu a jehlanu

U každé aplikace jsou k dispozici nápovědy, kde je možno zjistit, která témata spadají do daných oblastí, podoblastí a částí (levelů). Pokud s Math4U pracujete často, může se vám hodit příručka s podrobným rozpisem jednotlivých témat. Příručka je ke stažení níže.

Portál Math4U: http://math4u.vsb.cz/

Projekt Math Exercises for You realizovala Vysoká škola báňská – Technická univerzita v letech 2016 až 2019. Byl zaměřen na zlepšení matematických kompetencí studentů středních škol. Pokoušel se o oživení výuky matematiky zajímavými a neotřelými interaktivními materiály na procvičování a na zdokonalování matematické angličtiny pedagogů i žáků. Všechny materiály byly vytvořeny v angličtině, češtině, polštině a slovenštině. Zajímavou příležitost nabízí studentům přepínání mezi jazyky v každém okamžiku práce s aplikací i testem. Lze si takto zobrazit danou otázku v různých jazycích, a tak si například procvičovat anglickou matematickou terminologii. Během školního roku 2019/2020 měl portál až 25 tisíc návštěvníků, učitelské účty si zřídilo na tři stovky učitelů matematiky, kteří si v tomto období vytvořili přibližně 2 tisíce testů a písemek. Učitelé na programu nejvíce ocenili komplexnost, kvalitu sazby matematiky, formulační správnost a  různorodost úloh.

Projekt byl oceněn Evropskou jazykovou cenou Label 2020.