Pomozte svým studentům zvýšit vědomosti o epilepsii

13. květen 2020
Kabinety
Autor/ka článku: Lenka Skalníková
Pomozte svým studentům zvýšit vědomosti o epilepsii

Učíte a i přes probíhající pandemii chcete, aby nezapadla důležitá témata? Zapojte své žáky nebo studenty do  webináře na téma „Nebojte se epilepsie“ a podpořte tak lidi s epilepsií.

V České republice je téměř 100 000 lidí nemocných s epilepsií. Je velmi pravděpodobné, že jste se s touto nemocí přímo či nepřímo setkali vy či někteří z vašich žáků a studentů. Ještě větší počet lidí epileptický záchvat zažilo či alespoň vidělo.

Dovolujeme si vám proto nabídnout besedu formou webináře na téma “Nebojte se epilepsie”. Beseda se skládá ze dvou částí. V odborné části vás seznámíme se základními informacemi o epilepsii a s první pomoci při epileptickém záchvatu, v druhé částí si můžete poslechnout vyprávění člověka s epilepsií a popovídat si s ním o tom, jak se mu s epilepsií žije a co s sebou toto onemocnění do života přináší.

Nabídka webináře je pro školy zcela zdarma jako součást osvětové činnosti neziskové organizace Společnost E, která letos v květnu oslaví 30 let nepřetržité práce pro lidi s epilepsií.

Organizace vydává publikace, věnuje se vzdělávání a osvětě, sociálně podniká a zaměstnává sociální pracovníky, kteří poskytují lidem s epilepsií odborné psychosociální poradenství.

Epilepsie je neurologické onemocnění, které nelze zcela vyléčit, může se jen stabilizovat. Přináší jistá specifika vztahující se nejen k režimovým a zdravotním opatřením, ale zejména k otázce stigmatizace a sebestigmatizace. Sehnat běžné zaměstnání je pro epileptiky obtížné často kvůli strachu zaměstnavatelů a předsudkům. V naší poslední výzkumné zprávě vypovědělo 69 % lidí s epilepsií, že se cítí být znevýhodněno na trhu práce.

Pojďte se s námi zapojit do přední linie těch, kteří zmírňují znevýhodňování lidí s epilepsií a pomohou s jejich destigmatizací.

V případě zájmu pište na info@spolecnost-e.cz nebo volejte 702 005 678.

Zdroj: www.spolecnost-e.cz