Pojďte s námi bádat

23. září 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Pojďte s námi bádat

V pondělí 16. září 2019 se odehrálo další setkání učitelů biologie a přírodopisu vyučujících tyto předměty v základních školách na území Zlínského kraje. Tentokrát jsme přijali milé pozvání od paní učitelky Dopitové do Vsetína na ZŠ Rokytnice. Tématem byla badatelská výuka přírodopisu na základní škole.

Hned na začátku programu si paní Dopitová vzala slovo a všechny nás přivítala na své škole. K tomu se připojili také pan ředitel i pan zástupce. Oba vyjádřili přání, abychom načerpali zajímavé nápady a prožili u nich příjemný den. A pak už jsme byli dotazováni, co víme o badatelsky orientované výuce a zdali jsme zkoušeli na svých školách podobné postupy. Paní Dopitová nás okamžitě uklidnila, že badatelství jistě prolíná výukou každého z nás, ale že je rozhodně možné tyto cesty prohloubit a dát jim lepší směr.

Po krátkém úvodu naše lektorka ihned předvedla první lekci. A už jsme pod jejím vedením přemýšleli, formulovali otázky a plánovali pokusy. Vtipnou aktivitou s listy rostlin jsme byli rychle vtažení přímo do badatelství a vyzkoušeli jsme si roli žáků v takto orientované výuce. Následovaly další aktivity, jejichž řešení jsme prováděli nejen v učebně, ale také venku na školní zahradě.

Po několika praktických ukázkách jsme společně debatovali nad tím, jaké přínosy, ale i rizika badatelská výuka má. Sama paní Dopitová z vlastní zkušenosti uvedla, že každá skupina žáků reaguje jinak, což učitel nutí improvizovat a vymýšlet pořád nové postupy. A to je nakonec možná to nejzábavnější.

Opravdu zajímavý a podnětný den jsme zakončili opět na školní zahradě, kde jsme si navzájem sdělili své pocity a dojmy. Shodli jsme se, že tato akce kabinetu hlavně díky paní učitelce Dopitové byla velmi pěkná a rádi se zase někdy příště setkáme.

Mgr. Pavel Daniš, vedoucí krajského pedagogického kabinetu biologie/přírodopis (IKAP)

Fotogalerie

IMG_20190916_120249.jpg

IMG_20190916_120311.jpg

IMG_20190916_131857.jpg

IMG_20190916_132140.jpg

 

 

OPVVV logo.png