Podzimní série webinářů P-KAP pro SŠ a VOŠ

1. prosinec 2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Podzimní série webinářů P-KAP pro SŠ a VOŠ

Po úspěšné sérii jarních webinářů Národní pedagogický institut ČR pokračuje s aktuálními tématy ve všech devíti obsahových oblastech akčního plánování. Webináře probíhají od konce září do začátku prosince.

Tentokrát realizátoři přidali také webinář týkající se samotného procesu plánování a řízení vzdělávacích procesů ve školách i na úrovni krajů, v nichž se mimo jiné zúročují i zkušenosti, které jsme získali rychlým přechodem ke vzdělávání na dálku. Ukázalo své výhody, odkrylo další příležitosti, ale samozřejmě i nevýhody, rizika a hrozby, které bychom měli promítnout do našich budoucích rozhodnutí, protože některé prvky této výuky jistě přejdou i do běžné školní praxe.

Webináře jsou věnované především středním a vyšším odborným školám – jejich pedagogům či zástupcům vedení školy. Mnohá témata osloví i pracovníky krajských realizačních týmů KAP, odborníky ve vzdělávání i zájemce o dané téma. Webináře se opět uskuteční v prostředí MS TEAMS a jsou nahrávány.

 

Témata, termíny, záznamy webinářů v jednotlivých oblastech akčního plánování najdete v souhrnné tabulce na webových stránkách Podpory krajského akčního plánování.