Podzimní sběr výkonových výkazů (říjen 2023)

25. září 2023
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Vladimíra Říhová
Podzimní sběr výkonových výkazů (říjen 2023)

Byl zahájen sběr výkonových výkazů k rozhodnému datu 31. 10. 2023.

Sběr byl spuštěn na portále Automatizovaného systému sběru dat (uiv.cz).

Školy předají výkazy na tento server do 13. 11. 2023 svému zpracovatelskému místu (školy zřizované obcí předají výkaz odboru školství obce s rozšířenou působností, školy zřizované krajem, církví nebo soukromníkem odboru školství krajského úřadu).

Výpisy dat z výkazů zasílejte pouze datovou schránkou (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

V případě, že posíláte opravu výkazu (školy soukromé, církevní nebo krajské) oznamte mi tuto skutečnost na e-mail: vladimira.rihova@zlinskykraj.cz, opravy nelze zasílat po termínu konečném pro správní úřad!

Podrobné informace a kontakty na zpracovatele na MŠMT ČR jsou uvedeny na stránkách MŠMT ČR v sekci Statistika-Sběry statistických dat-Regionální školství.