Podzimní sběr statistických výkazů v roce 2020

7. září 2020
Autor/ka článku: Jana Cenková
Podzimní sběr statistických výkazů v roce 2020

Školy a školská zařízení předají správnímu úřadu statistické výkazy podle stavu k 30. 9. 2020 ke kontrole nejpozději do 12. 10. 2020, výkazy podle stavu k 31. 10. 2020 se předávají nejpozději do 11. 11. 2020.

Sběr výkazů bude od konce září probíhat na adrese http://sberdat.uiv.cz/login.

Upozornění
Pro jazykové školy (výkaz S 18-01) platí v letošním roce termín předání 11. 11. 2020 z důvodu posunu termínů státních jazykových zkoušek z května 2020 na říjen 2020.

Výpisy výkazů zasílejte svému příslušnému úřadu přednostně datovou schránkou.

Sledujte prosím aktuální informace na přihlašovací stránce sběru dat.