Podzimní sběr dat ze školních matrik v roce 2020

7. září 2020
Autor/ka článku: Jana Cenková
Podzimní sběr dat ze školních matrik v roce 2020

Termín pro předání dat ze školních matrik podle stavu k 30. 9. 2020 (ZŠ, SŠ, konzervatoř) je 15. 10. 2020, podle stavu k 31. 10. 2020 (VOŠ) je 16. 11. 2020.

Sběr dat ze školních matrik v letošním roce bude zpřístupněn 30. září 2020 na této adrese:https://matrika.msmt.cz/matrikas/

Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady – v případě opravy vždy kontaktujte správní úřad.

Na adrese http://sberdat.uiv.cz/login na stránce Vaší školy pod tlačítkem “Aktualizace kontaktních údajů matrik”  proveďte v případě jakékoli změny aktualizaci kontaktů na osoby zastupující školu při předávání údajů ze školních matrik.