Podzimní sběr dat ze školních matrik

25. září 2023
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Vladimíra Říhová
Podzimní sběr dat ze školních matrik

Předávání dat k rozhodnému datu 31. 10. 2023 bude probíhat pro vyšší odborné školy do 15. 11. 2023.

Předávání dat bude probíhat na serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas.

Věnujte, prosím, pozornost aktuálním kontaktům a také zkontrolujte údaje v nabídce nastavení části školy, zda odpovídají skutečnosti. Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte svůj správní úřad. Změny v kontaktních údajích pro sběr dat ze školních matrik provádějte přímo na stránce školy na adrese sběru dat: http://sberdat.uiv.cz/login pod tlačítkem “Aktualizace kontaktních údajů matrik”.

Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou výpis dat příslušnému odboru školství krajského úřadu.

Výpisy dat zasílejte pouze datovou schránkou.

Opravy lze posílat vždy jen se souhlasem správního úřadu, kontaktní e-mail: vladimira.rihova@zlinskykraj.cz.

Podrobné informace a kontakty na zpracovatele na MŠMT ČR jsou uvedeny na stránkách MŠMT ČR v sekci Statistika-Sběry statistických dat-Regionální školství.