Podzimní sběr dat ze školních matrik 2022

26. září 2022
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Hana Dohnalová
Podzimní sběr dat ze školních matrik 2022

Předávání dat k rozhodnému datu 30. 9. 2022 bude probíhat pro základní školy, střední školy a konzervatoře v období od 1. 10. do 17. 10. 2022 a vyšší odborné školy do 15. 11. 2022. Konečný termín pro předání dat správním úřadem je 24. 10. 2022 (pro vyšší odborné školy do 22. 11. 2022).

Předávání dat bude probíhat na serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas.

Správnost dat je možné již nyní ověřit na testovacím serveru http://profa.msmt.cz/matrikas. Data na tomto serveru nelze zaslat správnímu úřadu.

Věnujte, prosím, pozornost aktuálním kontaktům a také zkontrolujte údaje v nabídce nastavení části školy, zda odpovídají skutečnosti. Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte svůj správní úřad. Změny v kontaktních údajích pro sběr dat ze školních matrik provádějte přímo na stránce školy na adrese sběru dat: http://sberdat.uiv.cz/login pod tlačítkem “Aktualizace kontaktních údajů matrik”.

Dotazy týkající se matriky můžete zasílat s uvedením IZO školy na adresu: matrika@msmt.cz.

Školy zřizované MŠMT odešlou data MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností.

Výpisy dat zasílejte datovou schránkou.

V případě opravy nás prosím kontaktujte na e-mail: hana.dohnalova@kr-zlinsky.cz.