Podzimní sběr dat ze školních matrik 2019

3. říjen 2019
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Vladimíra Říhová
Podzimní sběr dat ze školních matrik 2019

Na serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/ probíhá předávání dat ze školních matrik základních škol, středních škol a konzervatoří k rozhodnému datu 30. 9. 2019. Vyšší odborné školy budou předávat k rozhodnému datu 30. 10. 2019. Věnujte prosím pozornost novinkám, které se otevřou po rozkliknutí ikony vykřičníku vpravo nahoře.

Školy zřizované MŠMT odešlou data MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností. Termín pro předání dat ze školních matrik podle stavu k 30. 9. 2019 je 15. 10. 2019, podle stavu k 31. 10. 2019 (VOŠ) pak 15. 11. 2019. Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady. V případě opravy nás prosím kontaktujte na e-mail:  vladimira.rihova@kr-zlinsky.cz.

Výpisy dat zasílejte datovou schránkou.

Formuláře a metodické pokyny jsou k dispozici na stránkách MŠMT v sekci Statistika školství. Nezapomínejte, prosím, aktualizovat kontaktní údaje na adrese Sběru dat. Děkujeme.