Podzimní Běstvinka 2023

30. srpen 2023
Přírodní vědy
Autor/ka článku: Tereza Matějková
Podzimní Běstvinka 2023

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy zve na soustředění pro zájemce o biologii ze základních škol a víceletých gymnázií. Podzimní Běstvinka se uskuteční 28. 9. – 1. 10. 2023 v CHKO Brdy. Počet účastníků se pohybuje mezi 25 až 30. Poplatek za soustředění je 1000 Kč. Předregistrace je možná do 17. 9. 2023.

Jedná se čtyřdenní soustředění pro všechny žáky druhého stupně ZŠ (nebo stejné ročníky víceletých gymnázií), kterým je velmi blízká biologie. Soustředění probíhá na jaře a na podzim. Snahou organizátorů je dělat každé soustředění v jiné chráněné oblasti nebo národním parku po celém území ČR.

V případě zájmu je nutné vyplnit předregistrační formulář nejpozději do 17. 9. 2023:
https://forms.gle/7u9CJdzujSQmL8J5A

Přihlašovací formulář je vždy jen předregistrační, podrobné informace zašleme těm, které vybereme po uvedeném termínu. Výběr probíhá tak, aby se soustředění vždy zúčastnili jak chlapci, tak dívky, úspěšní řešitelé BiO i ti, kterým v daném roce BiO nesedla nebo se jí neúčastnili, dále nováčci ale i ti, kteří s námi již byli, a zároveň aby byl co nejrovnoměrněji zastoupený věk účastníků. Posledním a nejdůležitějším aspektem při výběru je zodpovězení otázky “Proč bys s námi rád/a jel/a na Jarní/Podzimní Běstvinku.”

V programu jsou vždy biologické přednášky, malé projekty, celodenní výlet v okolí ubytování.

Více informací na webových stránkách nebo na jarni.podzimni.bestvinka@gmail.com

Soubory ke stažení