Investiční podpůrná opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

11. leden 2021
Dotace a granty
Autor/ka článku: Jana Kapalková
Investiční podpůrná opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – subtitul 133D321 pro rok 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí dotace do programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – subtitul 133D 321.

Výzva MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – subtitul 133D 321 pro rok 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)