Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2020 (VI. etapa)

7. leden 2020
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT
Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2020 (VI. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje šestou etapu rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol. Příjem žádostí ukončen.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 šestou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Šestá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 2020.

Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz .

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 2. ledna 2020. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 23. ledna 2020.

Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu zde:

Vyhlášení RP – VI. etapa_38821_2019_na web.docx
Vyhlášení RP – VI. etapa_38821_2019_na web.pdf

Čestné prohlášení_web.docx
Čestné prohlášení_web.pdf

Závěrečná zpráva_web.docx
Závěrečná zpráva_web.pdf

Zdroj: MŠMT