Podpora výuky plavání v základních školách pro období září – prosinec 2019

2. prosinec 2019
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT
Podpora výuky plavání v základních školách pro období září – prosinec 2019

​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pátou etapu rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol.     

Příjem žádostí ukončen.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Pátá etapa rozvojového programu je určena pro období září – prosinec 2019.

Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 15. května 2019. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 12. června 2019.

Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu zde:

Vyhlášení rozvojového programu – V. etapa 2019.pdf

Vyhlášení rozvojového programu – V. etapa 2019.docx

Čestné prohlášení.pdf

Čestné prohlášení.docx

Formuláře pro závěrečnou zprávu.pdf

Formuláře pro závěrečnou zprávu.docx

Zdroj: MŠMT