Podpora výuky plavání v základních školách pro období leden – červen 2019

17. říjen 2019
Autor/ka článku: Martina Němcová
Podpora výuky plavání v základních školách pro období leden – červen 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 17. 10. 2018 čtvrtou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 17. října 2018. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. listopadu 2018.

Předchozí etapy 

Informace k předchozím (již ukončeným) etapám programu jsou dostupné na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách.