Podpora vybavení dílen v základních školách

3. červen 2020
Autor/ka článku: Martina Němcová
Podpora vybavení dílen v základních školách

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na vybavení dílen v základních školách. Příjem žádostí do 30. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Cílem Programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol. Předmětem dotace je vybavení dílen v základních školách neinvestičního charakteru (např. pilka, pilník, kladívko, kleště, šroubovák, svěrák, pracovní stůl – ponk, svěrka stolařská, ocelový kartáč, atd.).

Příjem žádostí od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 518, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktní osoby Programu.

Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace.