Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR

13. květen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR

Srdečně Vás zveme na setkání sekce Pedagogové volného času v platformě Sborovna, které proběhne 3. června 2022 v DDM Astra, Kotěrova ul. ve Zlíně od 8 hodin.

Setkání je určeno nejen pedagogům volného času, ale i dalším pedagogickým pracovníkům Zlínského kraje, kteří mají zájem o uvedenou problematiku.

Téma: Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR
 Program setkání je součástí přílohy Pozvánka

Svou účast potvrďte, prosím, do  17. května 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.