Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR

9. září 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR

Setkání sekce Pedagogové volného času v platformě Sborovna se uskutečnilo 30. září 2022 ve Zlíně.

Téma: Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR
Odpovíme si společně na otázky:
– Jak komunikuje vaše organizace s veřejností?
– Chcete efektivně pracovat se sociálními sítěmi?
– Lektorky si připraví praktické tipy přímo pro Váši organizaci.

Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_30092022

Místo setkání: DDM Astra, Kotěrova 4395, Zlín

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.