Podpora sebeobrany žáků na základních školách

21. únor 2022
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Podpora sebeobrany žáků na základních školách

Ve čtvrtek 17. února se uskutečnil webinář k novému dotačnímu programu Zlínského kraje „Podpora sebeobrany žáků na základních školách“. Setkání se zúčastnili zástupci více než dvaceti základních škol, kteří se seznámili s obsahovou i formální částí Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace.

Součástí webináře byl obecný úvod obsahující informace ze strany Zlínského kraje o smyslu aktivit podporovaných v dotačním programu, podrobnosti k tomu, jak správně vyplnit a podat žádost.

„Naším záměrem je zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dětí na druhém stupni základních škol. Děti bohužel nejsou na řešení krizových situací v současnosti dostatečně připraveny. Vzdělávání bude zaměřeno na základní principy bezpečného chování, psychologickou přípravu i praktický nácvik reakcí na kontakt s agresory,“ vysvětlila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová. „Chceme, aby děti  získaly lepší dovednost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučily se ovládat užitečné prvky fyzické sebeobrany,” doplnila radní.

V druhé půli webináře představili poskytovatelé kurzů sebeobrany a reálné sebeobrany svoji činnost a možnosti realizace vzdělávání ve školách.

Více informací o dotačním programu „Podpora sebeobrany žáků na základních školách” naleznete na webu Zlínského kraje, portálu Zkola, v médiích. A ve videozáznamu na Youtube.

Akce byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III.