Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020

9. březen 2021
Osobnostní a sociální výchova
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020.

Obsah dokumentu

1 Úvod
1.1 Osobnostní a komunikační dovednosti žáků
1.2 Cíl šetření a zdroje informací
2 Shrnutí hlavních zjištění
3 Sociální gramotnost žáků – podmínky a průběh vzdělávání
3.1 Podmínky vzdělávání
3.2 Průběh vzdělávání
3.2.1 Formy realizace rozvoje sociální gramotnosti žáků
3.2.2 Výskyt a kvalita sledovaných jevů rozvoje sociální gramotnosti žáků ve výuce
3.2.3 Hodnocení sociální gramotnosti žáků ve výuce
4 Hodnocení úrovně žáků ve vybraných aspektech sociální gramotnosti
4.1 Zaměření testu vybraných aspektů sociální gramotnosti a podoba testových otázek
4.2 Úroveň žáků ve vybraných aspektech sociální gramotnosti
4.3 Vybrané souvislosti úrovně vybraných aspektů sociální gramotnosti žáků
5 Rozvoj sociální gramotnosti žáků
5.1 Rozvoj sociální gramotnosti žáků – překážky rozvoje a plánované změny
6 Závěry a doporučení
6.1 Závěry
6.2 Doporučení

Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020 na webu České školní inspekce

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz