Podpora řemesel v odborném školství 2019-2020

23. srpen 2019
Podpora řemesel v odborném školství
Autor článku: Daniela Vašíčková
Podpora řemesel v odborném školství 2019-2020

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. 

Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v odborném školství“. Seznam podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení finančního příspěvku naleznete v přiložených souborech.

Rada Zlínského kraje schválila dne 2. 5. 2017, s účinností od 1. 9. 2018, rozšíření „podpory řemesel” o nové obory vzdělání s výučním listem. Jde o obory: 3356H/01 Truhlář, 3452H/01 Tiskař na polygrafických strojích a 3457H/01  Knihař.