Podpora řemesel v odborném školství 2019-2020

Podpora řemesel v odborném školství 2019-2020
Podpora řemesel v odborném školství

Podpora řemesel v odborném školství

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a…